Zoek op acteur/titel stuk   of    

Schat, ik ben er, hoor ! - Jack Popplewell

november 1978

 

why do women cheat open why wifes cheat
online click married woman looking to cheat
go website catch a cheater
cheat wifes click here click here


Meer lezen...
married men who have affairs cheater dating a married woman
why do women cheat on their husbands why do people cheat infidelity signs
why do men cheat on their wife how many women cheat click
click why do wife cheat website
dating site for married people reasons married men cheat redirect
go website catch a cheater
will my husband cheat dating sites for married people online

Regisseur
Daan Devlaminck

ActeurRol
André DeryckeRupert Johns
Paula VanleeuwenCelia Johns, zijn vrouw
Karine DecabooterKaren Johns, dochter
Frans LoosveldtRobin Nightingale
Nadine VerraesInga Peterson
Armand VandeginsteBarry Bingley-Brown
Rudy DaevelooseRodney Billingham
Jeanne NaessensJanet

Speeldata 
11 november 1978 om 20u00Zaal Ter Vichten
17 november 1978 om 20u00Zaal Ter Vichten

Het gouden jubelfeest - Gaston Martens

november 1977

 

why do women cheat on their husbands how can people cheat infidelity signs
women that cheat with married men click here click
why do women cheat open why wifes cheat
online click married woman looking to cheat
dating site for married people why people cheat in relationships redirect
read my husband cheated with a man my boyfriend cheated on me with my mom
my boyfriend cheated on me with my mom why are women unfaithful women cheat husband


Meer lezen...
Het stuk brengt ons terug naar het jaar 1925, naar een dorp ergens in Vlaanderen.
Gust Verhelle en zijn vrouw Siska zijn vjiftig jaar gehuwd. Gust is een man die in stille eenvoud zijn leven doorging, trouw aan zijn gezin, trouw aan zijn werk.
Hij verzet zich tegen een feestviering met veel praal en opzet, waar zjin kinderen, die uit Brussel speciaal afkomen, willen mee uitpakken.
Gust had het veel liever eenvoudigweg thuis gevierd, daar kon hij nog inkomen, maar de eer van ontvangsten en recepties, daar houdt hij helemaal niet van, integendeel, koppig verzet hij er zich tegen. Gans de familie komt samen, doch alles loopt niet zoals wordt verwacht. Familievete's komen terug boven, ongewenste personen komen het geheel storen, het gaat zover dat Gust zich helemaal wil terugtrekken. Het feest dreigt zelfs fataal af te lopen.
Uiteindelijk geeft Gust toe, gelaten doch innerlijk kapot.
my husband cheated I cheated on my boyfriend wife cheaters
will my husband cheat my wife cheated now what online
click here open husbands who cheat

Regisseur
Daan Devlaminck

ActeurRol
Frans LoosveldtGust Verhelle
Paula VanleeuwenSiska
Karine Decabooterdochter Irma
Rudy Daeveloosezoon Staf
Claudette LoosveldtLieske, dochter van Staf
Jeanne NaessensBlanchette, lief van Fons
André DeryckeMiel, man van Irma
Geert GoeminneLouitje
Pol VuylstekeKamiel, de bediende
Johan Bekaertzoon Fons
Armand VandeginstePekke, de gareelmaker
Herman TackMr. Franssen
Jacques Clarysseburgemeester
Etienne Vanhoutteautogeleider

Speeldata 
11 november 1977 om 18u30Zaal Ter Vichten
12 november 1977 om 20u00Zaal Ter Vichten

Prochievrijers - Gaston Maertens

november 1976

 

landelijke blijspel in 3 bedrijven
married men who have affairs cheater dating a married woman
click open website


Meer lezen...
In het café "Den Bonten Os" komen de bekende figuren uit het dorp hun wel en wee vertellen aan Catho, de waardin.
- Bolle Verbuyck, de beenhouwe
- Schalk Van Damme, de peerdepiet
- Firmin, de kleermake
- Hippoliet, de burgemeeste
Allen dingen zij naar de gunst van de charmante bazin, of komen lonken naar Challeke, dat lieve leuke ding dat bij Catho inwoont.
Wie het haalt, en hoe grillig het verloopt, kunt U met ons mee beleven in "Den Bonten Os".
read signs of unfaithful husband why do men cheat
click why do wife cheat website
go open how many men have affairs
read read my boyfriend cheated on me with my mom
read infidelity signs my boyfriend cheated on me with my mom
go website catch a cheater

Regisseur
Daan Devlaminck

ActeurRol
Frans LoosveldtHippoliet
Jeanne NaessensEmerence
Nadine VerraesLiete
Armand VandeginsteSterks, de veldwachter
Rudy DaevelooseSchalk Van Damme
André DeryckeBolle Verbuyck
Jean-Pierre OpbrouckFirmin, de kleermaker
Paula VanleeuwenCatho
Karine DecabooterChalleke
Herman TackLange Miel
Carine DesleeLaatje
Claudette Loosveldtbeschaamde vrouw
Veronique Vercaempstkind van Blijenberghe
Roger VerstraetenRarus
Johan FurniereHippoliet
Nancy Vanhouttekind van Blijenberghe

Speeldata 
11 november 1976 om 18u30Zaal Ter Vichten
14 november 1976 om 18u30Zaal Ter Vichten

Het huis op de rots - George Batson

november 1975

 

thriller in 3 bedrijven
read how to cheat why do men cheat
why do men cheat on their wife how many women cheat click
dating for married cheat on your wife why women cheat on husbands
dating site for married people women that cheat with married men redirect
my husband cheated affairs with married men wife cheaters
cheat wifes read click here


Meer lezen...
Jane Palmer, de jonge en knappe weduwe van een Brits oorlogspiloot, koopt in de nabijheid van de zee een verlaten woning, om in de eenzaamheid tot rust te komen en zich volledig aan de schilderkunst te wijden.
Het huis heeft een geschiedenis, doch niettegenstaande dat, wil Jane er toch wonen. Een onweerstaaanbare dwang dwingt er haar toe.
Zij wil met volle overgave aan de opschik van haar woning beginnen, als er iets zeer onverwachts gebeurt...
De vermeende rust van de jonge vrouw wordt echter ruw verstoord.
click redirect website
dating site for married people reasons married men cheat redirect
link signs of unfaithful husband black women white men
read infidelity signs my boyfriend cheated on me with my mom
will my husband cheat dating sites for married people online
click here open husbands who cheat
why women cheat on men wife cheaters my wife emotionally cheated on me

Regisseur
Daan Devlaminck

ActeurRol
Karine DecabooterJoyce
Frans LoosveldtSimon Antrobus
Carine DesleeKitty Collier
Rudy DaeveloosePeter Collier
Paula VanleeuwenJane Palmer
Armand VandeginsteInspecteur Hale
André DeryckeSteve Taylor

Speeldata 
11 november 1975 om 18u30Zaal Ter Vichten

Het rookgordijn - O. Ferket

maart 1972

 

klucht in 3 bedrijven
dating for married cheat on your wife why women cheat on husbands
unfaithful wife online how often do women cheat on their husbands
go dating for married how many men have affairs
read infidelity signs my boyfriend cheated on me with my mom
my husband cheated I cheated on my boyfriend wife cheaters
why women cheat on men why women cheat on their husband my wife emotionally cheated on me
why are women unfaithful why men cheat boyfriend cheated on me


Meer lezen...
Het hele verhaal speelt zich af rond het echtpaar De Bruyn.
Het bruusk onderbreken van de echtelijke vrede met het verschijnen van Alex Vandenbergh, een oude "vriend" van Mevr. De Bruyn, is aanleiding tot een hele reeks benarde situaties.
Daarenboven leeft Bert de Bruyn bestendig op voet van oorlog met Alex.
Neem daarbij nog dat Bert vlug opgewonden raakt, Eric een halfgare zoon is die artistiek wil doen en Rita een dochter is met bakvisallures.
Op bepaalde ogenblikken worden huiselijke twisten afgewisseld met prachtige komische momenten, wat het geheel tot een aangenaam kijkspel maakt.
dating for married cheat on your wife why women cheat on husbands
unfaithful wife open how often do women cheat on their husbands
read open online
dating site for married people women that cheat with married men redirect
my husband cheated affairs with married men wife cheaters
cheat wifes read click here

Regisseur
Daan Devlaminck

ActeurRol
André DeryckeBert De Bruyn
Johan BekaertEric de zoon
Diana De KeteleRita de dochter
Paula VanleeuwenMevrouw De Bruyn
Pol Vuylstekedokter Mark De Potter
Monique DekensVera Van Hoof
Armand VandeginsteWalter
Frans LoosveldtAlex Vandenbergh

Speeldata 
26 maart 1972 om 18u00Zaal Ter Vichten

Het gezin van Paemel - Cyriel Buysse

november 1969

 

Hulde aan toneeljubilaris Frans Loosveldt :
25 jaar lid van Streven
25 jaar dekorschilde
50 rollen op zijn aktief
read how to cheat why do men cheat
married men who have affairs why do people cheat dating a married woman
read infidelity signs my boyfriend cheated on me with my mom
my boyfriend cheated on me with my mom my fiance cheated on me women cheat husband


Meer lezen...
Het stuk speelt in een dorp van Vlaanderen, rond de eeuwwisseling.
Een sociaal drama dat de onmacht van de volksmens tegenover het kapitaal dik in de verf zet.
Het suk is daarom niet minder waarachtig, want het schetst toestanden zoals die zich werkelijk voordeden in de negentiende eeuw en nog in het begin van de twintigste eeuw. We zien er de tegenstelling tussen de berusting, in het naar hun oordeel onafwendbare, van de ouders en de opstandigheid van de jongere generatie, die zich daar zo maar niet bij neerlegt.
women that cheat with married men reasons why married men cheat click
why do men cheat on their wife how many women cheat click
click why do wife cheat website
unfaithful wife online how often do women cheat on their husbands
read redirect online
online click married woman looking to cheat
online click married woman looking to cheat
dating site for married people reasons married men cheat redirect
link why some women cheat black women white men
click here open husbands who cheat

Regisseur
Daan Devlaminck

ActeurRol
Frans LoosveldtVader Van Paemel
Christiaan Dewaelezoon Eduard
Pol Vuylstekezoon Kamiel
André DeryckeBaron de Villermont de Wilde
Guy Desutterzoon Maurice
Johan BekaertMasco
Armand VandeginstePastoor
Piet Vercaempstpostbode
John Vanleeuwengendarme
Mieke Van CalberghMoeder van Paemel
Nadine Verraesdochter Cellestine
Rita Vanleeuwendochter Cordule
Sonja Vanleeuwendochter Romanie
Paula Vanleeuwenbarones de Villermont de Wilde
Willy Demanzoon Désiré
Antoon Delesiepostbode
Jan Demetsbrigadier
Jenny ViaeneGermaine de Saint-Siffrides

Speeldata 
11 november 1969 om 17u30Zaal Ter Vichten

Bomen sterven staande - Alejandro Casona

december 1968

 

click why do wife cheat website
dating for married my husband almost cheated on me why women cheat on husbands
unfaithful wife online how often do women cheat on their husbands
online click married woman looking to cheat
dating site for married people women that cheat with married men redirect
cheat wifes click here click here
will my husband cheat my wife cheated now what online
why are women unfaithful why men cheat boyfriend cheated on me


Meer lezen...
Door een ramp werd een grote, gelukkige familie teruggebracht tot twee grootouders en een kleinzoon. De angst dat zij ook hun kleinzoon zouden verliezen, maakte de grootouders veel te toegeeflijk. Op een dag miste grootmoeder één van haar juwelen... Later betrapte de grootvader zijn kleinzoon toen hij bezig was de lade van zijn schrijftafel open te breken... Hij gooide hem de deur uit ; dat is nu twintig jaar geleden ! De kleinzoon liet noooit iets van zich horen.
Om zjin echtgenote op te beuren, die steeds maar aan haar keleinzoon dacht, schreef grootvader tenslotte zelf brieven in plaats van zijn zoon. Grootmoeder fleurde op en is gelukkig.
Maar nu kondigt de kleinzoon zijn komst aan. Grootvader is radeloos en zoekt hulp. Hij vindt die in een soort "Teledienst", maar dan met een heel eigen methode... !
read how to cheat why do men cheat
women that cheat with married men click here click
click open website
why do women cheat why do wife cheat on husband why wifes cheat
dating site for married people reasons married men cheat redirect
why women cheat on men wife cheaters my wife emotionally cheated on me

Regisseur
Joris T Kint

ActeurRol
Rita Vanleeuwengrootmoeder
Sonja VanleeuwenGenoveva
Paula Vanleeuwensecretaresse Helena
Nadine Verraestypiste Amelia
André DeryckeMauricio
Frans Loosveldtde heer Balboa, grootvader
Christiaan DewaeleAnder
Pol Vuylstekezieleherder
Armand Vandeginstegoochelaar
Antoon Delesiejager
Piet Vercaempstde dief der dieven
Carmen DesleeMarta-Isabel
Sabine Putmandienstmeisje Felisa

Speeldata 
15 december 1968 om 18u00Zaal Ter Vichten

Goud in de prairie - Oscar Ferket en Pieter De Prins

december 1967

 

why do men cheat on their wife how many women cheat click
link how to cheat on wife black women white men
click here reasons wives cheat on husbands husbands who cheat
why are women unfaithful redirect boyfriend cheated on me


Meer lezen...
Ergens in de prairie leven de weduwe Kelton en haar kinderen. Noeste arbeid en spaarzaam leven zijn de leuzen die ze noodgedwongen moeten huldigen.
Zoon en dochter Kelton zijn aan de jaren gekomen waar ze aan trouwen denken. Met de keuze van zoon Ben is moeder Kelton niet zeer gelukkig. Wat de vrijage van Ketty betreft, dat is nog een geheim... dat aan iedereen schijnt bekend te zijn uitgenomen aan het slachtoffer... !
De gebuur van onze familie is de rijke fokker George Channing, een keihard zakenman, voor wie alle middelen goed zijn. Hij heeft een oogje op de weduwe, maar vooral op haar farm !
Op zekere dag komt dan een onbekende zwerver bij de Keltons een toevlucht zoeken. Deze valt vlug in de smaak bij de familie Kelton, bij Ben's verloofde, bij de sheriff en noem maar op... ! Alleen George Channing is minder met hem ingenomen. Dat daar reden voor is zal ten andere blijken uit het verder verhaal, dat spijt de spanningen toch op een "happy end" eindigt.
unfaithful wife online how often do women cheat on their husbands
unfaithful wife online how often do women cheat on their husbands
read my husband cheated with a man my boyfriend cheated on me with my mom
why women cheat on men wife cheaters my wife emotionally cheated on me

Regisseur
André Anckaert

ActeurRol
Carmen Desleedochter Terry Kelton
André DeryckeGeorge Channing
Armand VandeginsteNick Griffins
Paula VanleeuwenKay Morton
Frans Loosveldtzwerver Paul Worry
André Anckaertsheriff Harry Griffins
Christine VandeghinsteEdna Kelton
André BrunfautBen Kelton

Speeldata 
03 december 1967 om 18u00Zaal Ter Vichten

De held van het Westen - John-Millington Synge

februari 1968

 

why do men cheat on their wife how many women cheat click
unfaithful wife open how often do women cheat on their husbands
online click here married woman looking to cheat
online website married woman looking to cheat
will my husband cheat dating sites for married people online
why are women unfaithful love affairs with married men boyfriend cheated on me


Meer lezen...
married men who have affairs why do people cheat dating a married woman
link how to cheat on wife black women white men
read my husband cheated with a man my boyfriend cheated on me with my mom
my husband cheated I cheated on my boyfriend wife cheaters
will my husband cheat dating sites for married people online

Regisseur
Derycke / Steverlynck

ActeurRol
Frans LoosveldtChristophel Mahon
André Deryckevader Mahon
Armand VandeginsteMichaël James Flaherty
Carmen DesleeMargaret alias Pegeen
Jan DemetsShawn Keogh
Paula Vanleeuwenweduwe Quin
Johan BekaertPhilly Cullen
Antoon DelesieJimmy Farrell
Nadine VerraesSara Tansey
Rita VanleeuwenHonor Blake
Olga DemeulemeesterSusan Brady

Speeldata 
25 februari 1968 om 18u00Zaal Ter Vichten

De Huzaren - P.A. Breal

december 1966

 

een gekende tragi-komedie
read redirect online
click here women who love to cheat husbands who cheat
my boyfriend cheated on me with my mom my fiance cheated on me women cheat husband


Meer lezen...
Het eerste gedeelte van dit lijvig toneelspel laat ons onmiddellijk kennis maken met de familie Lippi, een Italiaans doorsneegezin.
Door een ongewild voorval betrekken Pietro samen met zijn vrouw Elisa, het hele dorp in een ingewikkkelde, tevens spannende situatie. Niet te verwonderen ook dat de 2 huzaren, rechtstreeks bij het voorval betrokken, het jonge paar achterna hollen en terecht komen bij de Lippi's.
Zal het geschil, dat tenslotte toch aan de dwaasheid van de Huzaren Le Gouce en Flicot te wijten is, kunnen bijgelegd worden ?
Door de gekunstelde charme van Cosima ?
Door Pietro zelf of door de Kapiteit ? Door de gulheid van Guiseppe ?
Op deze vragen blijven wij het antwoord schuldig.
read signs of unfaithful husband why do men cheat
unfaithful wife online how often do women cheat on their husbands
dating site for married people women that cheat with married men redirect
go redirect how many men have affairs
my husband cheated affairs with married men wife cheaters
why women cheat on men wife cheaters my wife emotionally cheated on me
my boyfriend cheated on me with my mom why husband cheat on their wife women cheat husband
my boyfriend cheated on me with my mom my fiance cheated on me women cheat husband

Regisseur
Peter Andersen

ActeurRol
André DeryckeGuiseppe Lippi
Yvette CatrySignora Baglione
Armand BossuytRafaele
Paula VanleeuwenMaria Lippi
André AnckaertCesare Carotti
Bea VerbaeysCosima
Georges DetremmerieGiacomo
Carmen DesleeElisa
Pol VuylstekePietro
Frans LoosveldtAnge-Marie Le Gouce
Armand VandeginsteFlicot
Jacques ClarysseKapitein
Jacques ViaeneSoldaat-griffier

Speeldata 
18 december 1966 om 18u00Zaal Ter Vichten

De muizenval - Agatha Christie

maart 1966

 

De thriller die 10 jaar de affiche hield te Londen.
read how to cheat why do men cheat
women that cheat with married men reasons why married men cheat click
read redirect online
go redirect how many men have affairs
go redirect how many men have affairs
cheat wifes click here click here
my boyfriend cheated on me with my mom why husband cheat on their wife women cheat husband


Meer lezen...
Het echtpaar Ralston erfde een oud herenhuis "Monkswell Manor", dat ze nu als pension willen uitbaten.
Op de dag van de opening wordt in de buurt een vrouw vermoord. De politie laat het signalement van de moordenaar de ganse dag omroepen... Wanneer alle gasten van het pension - er zijn verwachte, maar ook niet-verwachte - aangekomen zijn, blijkt dat de woedende sneeuwstorm hen van de buitenwereld aflsuit. Het laatste telefoontje dat doorkomt, meldt hen de komst van een detective. Korte tijd later wordt in het pension eveneens een moord gepleegd !
Door wie ?
Is de gesignaleerde moordenaar onder de gasten ?
Op wie is het signalement toepasselijk ?
Zal de detective zijn opdracht kunnen vervullen ?
Daarop antwoorden Agatha Christie en "Streven".
why do women cheat on their husbands link infidelity signs
read redirect online
link how to cheat on wife black women white men
go website catch a cheater
my husband cheated affairs with married men wife cheaters
my husband cheated how do i know if my wife cheated wife cheaters
will my husband cheat my wife cheated now what online
why are women unfaithful redirect boyfriend cheated on me
my boyfriend cheated on me with my mom why husband cheat on their wife women cheat husband

Regisseur
André Derycke

ActeurRol
Paula VanleeuwenMollie Ralston
Frans LoosveldtGiles Ralston
Pol VuylstekeChristopher
Yvette CatryMrs. Boyle
Armand VandeginsteMr. Paravicini
Armand BossuytDetective Sergeant Trotter
Patriek VandeginsteMajor Metcalf
Trees LecluyseMiss Casewell

Speeldata 
13 maart 1966 om 18u00Zaal Ter Vichten

De fluwelen handschoen - Rosemary Cassy

november 1964

 

Amerikaans toneelspel in 3 bedrijven
read how to cheat why do men cheat
unfaithful wife online how often do women cheat on their husbands
online click married woman looking to cheat
why women cheat on men wife cheaters my wife emotionally cheated on me


Meer lezen...
Moeder Hildebrand, Algemeen-Overste van de zusters van de Heilige Paulus, heeft zorgen.
Dr. Pearson, de jonge leraar in geschiedenis aan haar college, heeft het verkorven bij een paar leken met invloed bij de Bisschp. Deze staat dan ook op het punt het ontslag te eisen van deze leraar.
Op de school zelf wordt Dr. Pearson daarentegen ten zeerste gewaardeerd... ook door de secretaresse van de Eerwaarde Moeder.
We leven dan mee met de eerder plezierige strijd tussen Moeder Overste met haar bondgenoten, en de Bisschop. De grootste veldslag moet ze echter leveren met haar gelofte van gehoorzaamheid, doch ook hier behaalt ze de overwinning. Ze weet immers de zaken met ijzeren hand in fluwelen handschoen aan te pakken.
why do women cheat on their husbands why do people cheat infidelity signs
why do men cheat on their wife why wife cheated click
my husband cheated I cheated on my boyfriend wife cheaters

Regisseur
André Anckaert

ActeurRol
Christine Vandeghinstesecretaresse Mary Renshaw
Trees LecluyseMoeder Hildebrand
Armand VandeginsteMr. Barton
Paula VanleeuwenZuster Monica
André Deryckede Bisschop
André AnckaertPater Benton
Frans LoosveldtMonseigneur Burke
Marie-Josée DelesieZuster Athanasius
Jeannine VanhammeZuster Lucy
André RavelengéeDr. Tommy Pearson

Speeldata 
15 november 1964 om 17u30Zaal Ter Vichten
19 december 1964 om 17u30Oude kerk

Valstrik voor een man alleen - Robert Thomas

maart 1965

 

De thriller van de dag, waarvan de filmrechten werden aangekocht door Hitchcock in persoon.
click redirect website
dating for married wife who cheated why women cheat on husbands


Meer lezen...
Weet echter dat de "de echtgenoot" bij de politie aangifte deed van het verdwijnen van zijn echtgenote, met wie hij nog niet zolang was gehuwd. De commissaris neemt die verdwijning nogal rustig op : "gewoonlijk komen die verdwenen echtgenoten nogal vlug terug op de proppen..."
En hij blijkt ook gelijk te zullen halen : want de pastoor brengt de rouwmoedige echtgenote weer thuis.
Maar nu pas gaat het spel voor goed op de wagen, want "die vrouw is mijn echtgenote niet !" zegt de bedroefde en beproefde echtgenoot.
Wie heeft hier gelijk ?
Hoe geraakt men daaruit ?
read click why do men cheat
why do women cheat on their husbands why do people cheat infidelity signs
click open website
unfaithful wife online how often do women cheat on their husbands
link how to cheat on wife black women white men
cheat wifes click here click here
cheat wifes read click here
click here women who love to cheat husbands who cheat

Regisseur
Derycke / Steverlynck

ActeurRol
Frans Loosveldtde echtgenoot
André Deryckede commissaris
Armand Vandeginstede pastoor
Paula Vanleeuwende vrouw
Trees Lecluysede verpleegster
Roger Archiede zwerver
Germain Vanwijnsberghede agent
Thierry Bekaertde agent

Speeldata 
28 maart 1965 om 18u00Zaal Ter Vichten

De barre hoogte - Emily Jane Brontë

december 1963

 

Toneelbewerking van de wereldberoemde roman "Wuthering Heights".
why do women cheat on their husbands how can people cheat infidelity signs
dating for married cheat on your wife why women cheat on husbands
dating site for married people reasons married men cheat redirect
read read my boyfriend cheated on me with my mom
will my husband cheat my wife cheated now what online
why women cheat on men wife cheaters my wife emotionally cheated on me


Meer lezen...
Ergens op een heuvel in de heidevlakte, blootgesteld aan alle winden, ligt de oude hofstede "Wuthering Heights". Op een kwade dag brengt de oude heer Earnshaw een gevonden heidenkind mee naar huis en daarmee dringt de storm het huis binnen. Met de onweerstaanbaarheid van een oud verhaal ontrollen de gebeurtenissen zich : het opgroeiende heidenkind bracht het gesloten gezin uiteen, verwart het hart van de dochter Catherine, en verdwijnt dan - maar niet voor goed. Pas als hij terugkomt breken onder zijn barbaarse tederheid voor altijd de banden die voordien het leven besloten hadden.
Heathcliff bezit de elementaire kracht en de grondeloze eenzaamheid van de grote mythische oergestalten.
Alles is rauw en bovenmatig : haat en liefde, maar ook zo overrompelend groots dat de verbeelding zich terstond gevangen geeft.
women that cheat with married men reasons why married men cheat click
click redirect website
unfaithful wife online how often do women cheat on their husbands
go reasons people cheat catch a cheater

Regisseur
Steverlynck / Anckaert

ActeurRol
André RavelengéeHeathcliff
Frans LoosveldtHindley Earnshaw
Tony LecluyseEdgar Linton
Armand VandeginsteJoseph
André Anckaertoude Earnshaw
Christine VandeghinsteEllen Dean
Paula VanleeuwenIsabella Linton
Jeannine Vanhammedienstmeid
Rosa2 VanleeuwenCatherine Earnshaw
Patriek ByttebierHareton Earnshaw

Speeldata 
08 december 1963 om 17u30Zaal Ter Vichten

Slisse en Cesar - Jerooom Verten en Jos Gevers

maart 1964

 

Een schaterlach van het begin tot het einde
married men who have affairs link dating a married woman
why do women cheat on their husbands how can people cheat infidelity signs
women that cheat with married men reasons why married men cheat click
dating for married wife who cheated why women cheat on husbands
why do women cheat why people cheat in marriage why wifes cheat
unfaithful wife online how often do women cheat on their husbands
online click married woman looking to cheat
link how to cheat on wife black women white men


Meer lezen...
women that cheat with married men how many men have affairs click
why do women cheat open why wifes cheat
why women cheat on men why women cheat on their husband my wife emotionally cheated on me

Regisseur
Richard Depraetere

ActeurRol
Jacques ClarysseSlisse
Frans LoosveldtCesar
Christine VandeghinsteMelanie
Armand VandeginsteFacteur
Georges DetremmerieDr. Monchausson
Paula VanleeuwenMadame Flour
Jeannine VanhammeTinneke
André RavelengéeRik
Germain VanwijnsbergheJan
Stefaan VeysJoe
Lydie VanwijnsbergheValerie

Speeldata 
15 maart 1964 om 17u30Zaal Ter Vichten

Geen uitkomen met het inkomen - Fritz Wempner

november 1962

 

why do men cheat on their wife why wife cheated click
online click here married woman looking to cheat
go open how many men have affairs
go reasons people cheat catch a cheater
my boyfriend cheated on me with my mom why husband cheat on their wife women cheat husband


Meer lezen...
Een gepensionneerd echtpaar dat met zijn bescheiden inkomsten geen "uitkomst" ziet, besluit een kamer te verhuren.
Bij vergissing verhuurt de man de kamer aan een jonge dame, en de vrouw verhuurt ze aan een jonge man.
Aangezien de jonge man alleen overdag thuis blijkt te zullen zijn, daar hij 's nachts werkt, en de jonge dame daarentegen overdag uit werken gaat, vindt het echtpaar er tenslotte geen bezwaar in niets te zeggen, en hun twee huurders te houden...
why do women cheat why people cheat in marriage why wifes cheat
unfaithful wife online how often do women cheat on their husbands
cheat wifes read click here
why women cheat on men wife cheaters my wife emotionally cheated on me

Regisseur
André Anckaert

ActeurRol
Frans Loosveldtrentenier August Bodeniek
Trees LecluyseIda Bodeniek
André DeryckeHelmut Pardon
André RavelengéeKlaas
Rosa2 VanleeuwenLiza
Armand VandeginsteFrederik Sprot
Paula VanleeuwenMevrouw Bolman
Marie-Josée DelesiePaula Sprot
Paula DemanGerry Fransen

Speeldata 
04 november 1962 om 17u30Zaal Ter Vichten

Een huis vol herrie - Stephens en Linton

april 1963

 

een lachsucces uit de oude doos

Meer lezen...
Alles ging goed in het huis van Jack Gay en zijn vrouwtje Stella. Ook Willy voelt er zich thuis, want het kamermeisje Elly is niemand minder dan zijn vrouwtje, maar dat weet niemand...
En alles zou best gebleven zijn ware mama Arabella niet op het lumineus idee gekomen haar schoonzoon eens wat te komen "opvoeden". Dat hij niet deugde, dat wist ze wel, maar dat hij moordplannen koestert... daar staat ze, zeer tijdelijk, stom van. Zo ongeveer als papa Noah, die zijn vrouw een piano cadeau deed, en die omzeggens naar zjin hoofd krijgt... Nu zit hij daar met dat meubel opgescheept, en meteen met veearts Doc, en de toneellerares van zijn dochter Irma.
read how to cheat why do men cheat
women that cheat with married men click here click
click why do wife cheat website
click here reasons wives cheat on husbands husbands who cheat

Regisseur
Richard Depraetere

ActeurRol
Tony LecluyseJack Gay
Trees LecluyseStella Gay
Rosa2 VanleeuwenElly Gilford
Christine VandeghinsteArabella
Armand VandeginsteNoah
Paula Vanleeuwenactrice Dolly
Jeannine VanhammeIrma Gilford
Frans Loosveldtveearts Doc Knock
André Ravelengéedetective Freckham
Herman DemanWilly Gilford

Speeldata 
07 april 1963 om 17u30Zaal Ter Vichten

Drijfzand - M. Fontenel en O. Ferket

november 1961

 

bekroond in de "Maestro"-toneelprijsvraag en in talrijke toneelprijskampen
why do men cheat on their wife why wife cheated click
read infidelity signs my boyfriend cheated on me with my mom
go website catch a cheater
cheat wifes click here click here
click here open husbands who cheat
why are women unfaithful love affairs with married men boyfriend cheated on me


Meer lezen...
unfaithful wife open how often do women cheat on their husbands
read open online
online website married woman looking to cheat
online click married woman looking to cheat
cheat wifes married woman wants cheat click here
will my husband cheat my wife cheated now what online
click here open husbands who cheat
why women cheat on men wives who cheat on husbands my wife emotionally cheated on me
why women cheat on men why women cheat on their husband my wife emotionally cheated on me
why are women unfaithful redirect boyfriend cheated on me
my boyfriend cheated on me with my mom why husband cheat on their wife women cheat husband

Regisseur
André Anckaert

ActeurRol
Armand VandeginsteOrke
Rosa2 VanleeuwenBarbara
Mia VanleeuwenDina
Paula VanleeuwenAdeline
André RavelengéeKlaus Arckels
Felix TerrijnJesse Meffries
Frans LoosveldtBen Ter Schoot

Speeldata 
19 november 1961 om 17u30Zaal Ter Vichten
10 december 1961 om 17u30Oude kerk

Engel in nood - Max Andrea

maart 1962

 

why do women cheat on their husbands why do people cheat infidelity signs
online click married woman looking to cheat
dating site for married people reasons married men cheat redirect
link how to cheat on wife black women white men
why women cheat on men wives who cheat on husbands my wife emotionally cheated on me
why are women unfaithful why men cheat boyfriend cheated on me


Meer lezen...
Arthus Engel, boekhouder met sinds jaren hetzelfde salaris, wint de televisiekwis "Win de Pot".
Dat bezorgt hem een hele reeks natura-prijzen, tot zelfs een levend varken toe... Zijn charmante echtgenote Dien verklaart hem echter zot of zat, wanneer hij bij haar aankomt met dat nieuws en met een ruiker bloemen, want dat is nog nooit gebeurt. Wanneer nu ook de dochter Dita komt vertellen dat ze in de bladen leest dat boekhouder Engel uit hun straat de TV-prijs won, moeten ze wel geloven dat het wonder is gebeurd.
Maar in huis leeft ook opa, een vinnig, oude mannetje, dat ze niets hoeven wijs te maken. Zijn enige commentaar is dat zijn zoon altijd een ver"kwis"ter is geweest, en dat hij meer een "pot" nodig heeft dan zijn zoon, vooral "'s nachts...
why do women cheat open why wifes cheat
unfaithful wife online how often do women cheat on their husbands
read redirect online
link signs of unfaithful husband black women white men
go redirect how many men have affairs
my boyfriend cheated on me with my mom why husband cheat on their wife women cheat husband

Regisseur
Richard Depraetere

ActeurRol
Frans LoosveldtArthur Engel
Rosa2 VanleeuwenDien Engel
Armand VandeginsteOpa Engel
Stefaan VeysEddy Wentelief
André DeryckeJos Lampo
Trees Lecluysetante Agatha
Francine VanhammeDita Engel
Felix TerrijnFerdinand Buying

Speeldata 
04 maart 1962 om 17u30Zaal Ter Vichten
01 april 1962 om 18u30Zaal Ter Vichten

De schat uit Kongo - J. Vereecke

november 1960

 

Met een verjongde ploeg en vol jeugdig dynamisme wordt opnieuw aangeknoopt bij de traditie "Een goede winter begint met 'Streven' !"
read how to cheat why do men cheat
married men who have affairs cheater dating a married woman
my husband cheated I cheated on my boyfriend wife cheaters
click here reasons wives cheat on husbands husbands who cheat
why women cheat on men wife cheaters my wife emotionally cheated on me
why are women unfaithful why men cheat boyfriend cheated on me


Meer lezen...
Baptiste Beekman, een oud-koloniaal, heeft zijn intrek genomen in de villa van de familie Beekman, bij zijn zuster die knorrige Mevrouw Somers en haar verwaande dochter Monique.
Maar in Kongo liet hij een trouwe vriend achter, die hem in zijn laatste schrijven voor hij sterft, zijn enige dochter Toutcha toevertrouwt.
Toutcha is een kind van de vrije natuur, een echt kind van de brousse, en komt op de villa terecht als een hond in een kegelspel. Met haar wilde natuur komt ze in botsing met de huichelachtig-verfijnde manieren van de overbeschaafde dames.
Maar haar brutaliteit en haar slordige kledij zijn in werkelijkheid een opzettelijke vermomming en een pantser tegen het egoïsme van de Europeanen, waartegen haar vader haar zo dikwijls gewaarschuwd had.
Twee personen echter laten zich niet van de wijs brengen, en ontwaren door de vermomming heen, het rondborstige karakter van Toutcha.
Samen vormen ze nu een gelukkig trio :
Baptiste wordt de joviale pleegvader en Toutcha de zonnige bruid van ingenieur Van dalen.
why do men cheat on their wife how many women cheat click
click why do wife cheat website
why do women cheat open why wifes cheat
dating site for married people women that cheat with married men redirect
link signs of unfaithful husband black women white men
go redirect how many men have affairs
click here open husbands who cheat

Regisseur
André Anckaert

ActeurRol
Frans LoosveldtBaptiste Beekman
Jacqueline DepraetereMevr. Elisabeth Somers
Paula Vanleeuwendochter Monique
Rosa2 VanleeuwenToutcha of Nadia Bral
André Ravelengéeingenieur Hans Van Dalen
Armand VandeginsteCharles Duval
André Derycketuinman Jan
Tony Lecluyseboerenjongen Antoon

Speeldata 
06 november 1960 om 17u30Zaal Ter Vichten

Lilly heeft koorts - Stephan Bekeffi

februari 1961

 

click redirect website
unfaithful wife open how often do women cheat on their husbands
will my husband cheat dating sites for married people online
click here women who love to cheat husbands who cheat


Meer lezen...
Deze pittige komedie, waarmee de schrijver waarlijk een hoofdvogel afschoot, is de geschiedenis van een jong mevrouwtje dat haar studies onderbrak om te huwen, en eenmaal gehuwd absoluut haar laatste jaar wil doen.
Buiten medeweten van haar man, trekt ze dan iedere dag naar school, waar men natuurlijk ook niet op de hoogte is, en waar ze nu niet bepaald schittende uitslagen behaalt. Tot welke situaties zij nog komt te staan, zowel thuis als op school, laat zich zo maar niet in enkele regels vertellen.
married men who have affairs cheater dating a married woman
read redirect online
go redirect how many men have affairs
go website catch a cheater
click here open husbands who cheat

Regisseur
Antoon Steverlynck

ActeurRol
André RavelengéeDr. Karl Haerdtl
Frans LoosveldtWilhelm Jaeger
Rosa2 Vanleeuwendochter Lilly
Francine VanhammeLona
Paula Vanleeuwenkamermeisje Resi
Stefaan Veysadvokaat Richard Haerdtl
Georges DetremmerieProf. Kutchera
Armand VandeginsteProf. Wagner
Jacques Viaenedirecteur Dr. Widbahn
Tony Lecluysestudent Hans Olbrich
Paula Demangymnasiumstudent Kafka
Paula Vanleeuwengymnasiumstudent Daghofer
Francine Vanhammegymnasiumstudent Balasso
Jacqueline DepraetereMevrouw Jaeger
Marie-Josée RavelengéeTrude Hofmann
Mia VanleeuwenProf. Dr. Francisca Wurm
Lieve Quatannensloopmeisje
Lieve Quatannensgymnasiumstudent Vogel
Achiel DekensPedell
Josée Delesiegymnasiumstudent Hubert
Marie-Thérèse Lecluysegymnasiumstudent Strauss

Speeldata 
26 februari 1961 om 17u30Zaal Ter Vichten
Titel stukSeizoen
Foert2019-2020
Deurdedeurdeur2019-2020
Frustration Island2019-2020
Ginds, tussen de netels2018-2019
Van ridder Boudewijn2018-2019
Een pompstation2017-2018
Pinokkio?2017-2018
Kat op een heet zinken dak2016-2017
De tijd drinkt2016-2017
Oblomov2015-2016
FEE2015-2016
Parabel van wat ons toekomt2014-2015
Naamloze Gebeurtenis2014-2015
De gouden draak2013-2014
Muscial De tovenaar van Oz2013-2014
De knecht van twee meesters2012 - 2013
Tramlijn verlangen2012 - 2013
Pina Colada2011 - 2012
Pterodactylus2011 - 2012
Alledaagse waanzin2010 - 2011
PIN2010 - 2011
Om nooit te vergeten2009 - 2010
Fred2009 - 2010
Rust2008 - 2009
Mankie Billie van Inishman2007 - 2008
Acht vrouwen2007 - 2008
Tot nut van het algemeen2007 - 2008
Frankenstein2006 - 2007
Diner de Cons2006 - 2007
Bal van de pompiers2005 - 2006
Greenwich2005 - 2006
Het Interview2005 - 2006
Tigre bolognaise2004 - 2005
n Schoane familie2004 - 2005
Nonsens2004 - 2005
De muur van Geraardsbergen2003 - 2004
Musketon2003 - 2004
Sneeuwwitje2003 - 2004
Romulus2002 - 2003
Ondeugende Fabels2002 - 2003
Blankenberge2002 - 2003
De bloemen, de vogels en de gr2001 - 2002
Twaalf gezworenen2001 - 2002
Het dagboek van Anne Frank2001 - 2002
Gezichtsverlies2000 - 2001
De stoel van Stanislawski2000 - 2001
Hysteria2000 - 2001
De Vuyst - Van GOETHEm1999 - 2000
Eén vloog over het koekoeksnes1999 - 2000
Verwarringen1998 - 1999
Au Bouillon Belge1998 - 1999
Reidans1997 - 1998
Slippers1997 - 1998
Reddend zwemmen1997 - 1998
Mijn geweten en ik1996 - 1997
Jan Rap en zijn maats1996 - 1997
Twee plus twee is twee1996 - 1997
Moordromance1995 - 1996
De bittere tranen van Petra von Kant1995 - 1996
A Christmas Carol1994 - 1995
De privé-secretaresse1994 - 1995
De Carïbische zee1993 - 1994
Educating Rita1993 - 1994
Pastoor Munte1993 - 1994
De Kleine Prins1993 - 1994
De lege cel1992 - 1993
Mijne maat staat op straat1992 - 1993
Het kontrakt1992 - 1993
Maurits en Marijke onder de treurwilg1992 - 1993
Zachtjes met de deuren1991 - 1992
Driekoningenavond1991 - 1992
De kaktusbloem1990 - 1991
Gaslicht1990 - 1991
Drie dagen here1990 - 1991
De paradijsvogels1989 - 1990
Spoken1986 - 1987
Blootsvoets in het park1985 - 1986
Kom doe eens wat1985 - 1986
Leentje uit het Hemelrijk1985 - 1986
Misdaad aan het meer1984 - 1985
Geen sex in Sussex1983 - 1984
De avond van de zevende juli1983 - 1984
De filozoof van Hagem1982 - 1983
Het lijk is zoek1982 - 1983
Blaffen tegen de maan1981 - 1982
Wat doet mijn vrouw van twee tot vijf1981 - 1982
De twee maagden1980 - 1981
De bemoeial1980 - 1981
Marilou1979 - 1980
Maak plaats, Mevrouw1979 - 1980
Schat, ik ben er, hoor !1978 - 1979
Wie krijgt een baby1978 - 1979
Het Mannion Mysterie1977 - 1978
Het gouden jubelfeest1977 - 1978
Prochievrijers1976 - 1977
De knecht1976 - 1977
Het huis op de rots1975 - 1976
De egoïst1975 - 1976
Ketty liegt nooit1974 - 1975
Hoogheid uw kameel staat voor1973 - 1974
Huwelijksreis zonder man1972 - 1973
Stuur me geen bloemen1972 - 1973
Montserrat1971 - 1972
Het rookgordijn1971 - 1972
De appelboom1970 - 1971
Slissen en Cesar1970 - 1971
Het gezin van Paemel1969 - 1970
Ik ben er... en blijf er...1969 - 1970
Bomen sterven staande1968 - 1969
Als de wind waait door de kruinen der Sassafras1968 - 1969
De dood van een handelsreiziger1968 - 1969
Goud in de prairie1967 - 1968
De held van het Westen1967 - 1968
Niets dan de waarheid1966 - 1967
De Huzaren1966 - 1967
De muizenval1965 - 1966
De fluwelen handschoen1964 - 1965
Valstrik voor een man alleen1964 - 1965
De barre hoogte1963 - 1964
Slisse en Cesar1963 - 1964
Geen uitkomen met het inkomen1962 - 1963
Een huis vol herrie1962 - 1963
Drijfzand1961 - 1962
Engel in nood1961 - 1962
De schat uit Kongo1960 - 1961
Lilly heeft koorts1960 - 1961
De erfgename1957 - 1958
Stadhuis op stelten1957 - 1958
De wonderdoktoor1957 - 1958
Een man met grijze slapen1956 - 1957
Juarez1956 - 1957
De klucht van de brave moordenaar1956 - 1957
Russische eieren1955 - 1956
Huwelijksreis zonder man1955 - 1956
De glimlach van de Gioconda1955 - 1956
De vreemdeling1954 - 1955
Ninotchka1954 - 1955
De vier jaargetijden1954 - 1955
De grote heer op het kleine eiland1954 - 1955
Souper1953 - 1954
Dolle Hans1953 - 1954
Sterf nooit voor je tijd1953 - 1954
Tien kleine negertjes1953 - 1954
Antje1952 - 1953
Rebecca1952 - 1953
Mevrouw Pilatus1952 - 1953
Freuleken1951 - 1952
Het lied van alle tijden1951 - 1952
Willy s vrouw1951 - 1952
Ratteke1951 - 1952
Ruzie om Alida1951 - 1952
Het gouden kalf1950 - 1951
Kinderen van ons volk1950 - 1951
O, Bella Donna Lucia !1950 - 1951
Bazin en knecht1949 - 1950
Leontientje1949 - 1950
Cement1949 - 1950
Geen Teddy's in de hemel1948 - 1949
De rozenkrans1948 - 1949
Bankroet1948 - 1949
De dartele cupido1948 - 1949
Bij Heernonkel1947 - 1948
De vrek1947 - 1948
Leentje uit het Hemelrijk1947 - 1948
De zot1947 - 1948
Brancomir1946 - 1947
Ecce Sacerdos1946 - 1947
Tropengang1945 - 1946
De gouden clown1945 - 1946
Samson en Moot doen aan boksen1944 - 1945
Vlammende vleugels1944 - 1945