Zoek op acteur/titel stuk   of    

Het lied van alle tijden - D.H. Scheffer

oktober 1951

 

romantisch toneelspel
read how to cheat why do men cheat
why do women cheat on their husbands why do people cheat infidelity signs
why do women cheat on their husbands why do people cheat infidelity signs
why do men cheat on their wife why wife cheated click
click open website
why do women cheat open why wifes cheat
link why some women cheat black women white men
read my husband cheated with a man my boyfriend cheated on me with my mom
click here women who love to cheat husbands who cheat
why are women unfaithful redirect boyfriend cheated on me
my boyfriend cheated on me with my mom why husband cheat on their wife women cheat husband


Meer lezen...
Wij bevinden ons onder het volle schrikbewind der Franse Revolutie (1793). De guillotine vergt aanhoudend nieuwe slachtoffers maar inmiddels gaat het theaterleven zijn gang. Yvonne Fleuriot, actrice der "Comedie Française", beleeft echte triomfen. De mannen van het fameus triumviraat, Robespierre, Saint-Just, Couthon en zelfs de nog jonge Bonaparte komen haar toejuichen.
De gevierde actrice bezit een kamenier, de jonge Margot, die met lijk en ziel aan haar is gehecht, maar de ouvreuse, Françoise, die dweept met de Revolutie en de aristocratie verfoeit, speelt vals spel. Crochet, chef der geheime politie is smoorverliefd op Yvonne, maar zulks belet hem niet zijn taak van speurder met een scherp oog uit te oefenen. Hierbij wordt hij door Françoise als verklikster bijgestaan.
Wanneer dan ook de Vicomte André de la Haute Rive, vervolgd door de Wet op de Verdachten, Yvonne, zijn beminde, in het theater opzoekt, tekent zich spoedig het konflikt af. Yvonne staat als het ware tussen twee vuren. Zij stelt de Vicomte als haar broer aan Crochet voor, en gebruikt al haar vrouwelijke spitsvondigheid om den gevreesden chef der geheime politie om de tuin te leiden. Zij slaagt er aanvankelijk in om zijn wantrouwen te verdrijven, maar Françoise houdt nijdig een oog in het zeil.
Weldra neemt het konflikt een steeds angstwekkender vorm aan. Crochet, de ongeduldige minnaar, en Françoise, de sluwe bespiedster, loeren als havikken in de buurt. De actrice en haar verloofde maken heel wat gevaarlijke momenten door, terwijl onder hun raam de karren met de terdoodveroordeelden naar de guillotine defileren... Geen gevaar kan hen echter scheiden, tot Françoise, op de meest Judasachtige manier een brief weet te bemachtigen waarin de echte identiteit van de Vicomte ontsluierd wordt. Deze brief bevestigt het vermoeden van Crochet, en vanaf dit ogenblik is het lot der geliefden bezegeld. Nog kan Yvonne het mes der guillotine afweren indien zij de vrouw van Crochet wil worden, maar zij blijft, in leven en dood, aan André verbonden.
Het laatse bedrijf speelt zich dan ook af in de conciergerie waar beiden hun einde verbeiden, en de trouwe Margot met gebroken hart van haar geliefde meesteres afscheid neemt. Crochet waagt een laatste poging om Yvonne van de Vicomte los te rukken. Vergeefs. Beiden zullen zingend het schavot bestijgen.
click redirect website
dating for married cheat on your wife why women cheat on husbands
why do women cheat open why wifes cheat
dating site for married people reasons married men cheat redirect
my husband cheated how do i know if my wife cheated wife cheaters

Regisseur
Antoon Steverlynck

ActeurRol
Marie-Louise VaneeckhoutteYvonne Fleuriot, actrice
Leonard BlockeelAndré, Vicomte de la Haute-Rive
Frans LoosveldtCrochet, chef van de geheime politie
Beatrice ClauwsMargot, kamenier van Yvonne
Paula NaessensFrançoise, ouvreuse en concierge
Wilfried Van HoutteDumont, régisseur
Jacques ViaeneD Evreux, abt van het Capucijnenklooster
André DeryckePicard, cipier van de conciergerie
Pol DesleeNaudin, brigadier der gendarmerie

Speeldata 
21 oktober 1951 om 17u30Zaal Ter Vichten

Willy s vrouw - Reimann en Schwarz

december 1951

 

voorstelling van feb. 1952 ten bate van V.C. Draaiend Wiel
women that cheat with married men click here click
why do men cheat on their wife how many women cheat click
click redirect website
unfaithful wife online how often do women cheat on their husbands
dating site for married people women that cheat with married men redirect
read read my boyfriend cheated on me with my mom
will my husband cheat read online
why women cheat on men wives who cheat on husbands my wife emotionally cheated on me


Meer lezen...
Willy, de zoon van landeigenaar Hegershuizen, huwt tegen de wil van zijn vader, met Clara, een bankbediende uit de hoofdstad. Op de eerste verjaardag van hun huwelijk, moet Baron Nico juist naar Brussel om er een nieuwe keukenmeid op te scharrelen voor Hegershuizen. Truda maakte de reis mee en samen komen ze Willy en zijn vrouw bezoeken op hun appartement op de vierde verdieping. De vreugde van de dag wordt echter vergald door het nieuws van het ontslag van Wiily uit zijn betrekking. Het is advokaat Meerenhout die Willy vroeger de betrekking bezorgde die dit nieuws mededeelt aan Clara.
Reeds vroeger had Clara zelf willen gaan kennis maken met haar schoonvader doch Willy wilde daar niet van horen. Van de afwezigheid van Willy maakt ze nu gebruik om naar Hegershuizen te reizen, na een briefje achtergelaten te hebben voor haar man. Wanneer Clara op Hegershuizen aankomt denkt haar schoonvader met de nieuwe huishoudster te doen te hebben ; rol die Clara dan ook op aandringen van Baron Nico verder speelt. Reeds na een paar dagen loopt de oude Hegershuizen vol lof over haar gaven en hoedanigheden...
Ondertussen is ook Willy op het landgoed aangekomen, om aan zijn vader te komen mededelen dat zijn vrouw er van door is. Deze verzoent zich nu niet alleen met zijn zoon, maar tracht deze er zelfs van te overtuigen dat Clara eigenlijk de geschikte vrouw voor hem zou geweest zijn... !
Alles eindigt natuurlijk op een "happy end", want ook Truda en advokaat Meerenhout vinden elkaar... dank zij een vergissing.
read how to cheat why do men cheat
women that cheat with married men reasons why married men cheat click
go redirect how many men have affairs
cheat wifes click here click here

Regisseur
Antoon Steverlynck

ActeurRol
André DeryckeKoenraad van Hegershuizen, landeigenaar
Lydie VanwijnsbergheGeertruida, dochter van Koenraad
Richard DepraetereWilly
Jacques ClarysseBaron Nico van Blasewits, schoonbroer
Hubert NaessensAugust Schillelman, landeigenaar
Roger ArchieDr. Rene Meerenhout, advokaat
Marie-Louise Vaneeckhouttede oude Katrien, huishoudster
André AnckaertKrempel, postbode
André AnckaertFrans, knecht
Paula NaessensClara

Speeldata 
23 december 1951 om 17u30Zaal Ter Vichten
25 december 1951 om 17u30Zaal Ter Vichten
10 februari 1952 om 17u00Oude kerk

Het gouden kalf - Janssen en Nielen

oktober 1950

 

why do women cheat on their husbands why do people cheat infidelity signs
online click married woman looking to cheat
dating site for married people reasons married men cheat redirect


Meer lezen...
In de familie Smeets gaat het niet te best... Mijnheers pensioen zou ruimschoots volstaan om rond te komen, indien alles er niet zo "deftig" moest aan toe gaan.
Madame en haar dochter Anna houden er inderdaad aan in alles "chic" te doen, en Fred de zoon, vermaakt zich best met voor geld te spelen en schulden te maken.
Gelukkig is hun niet onbemiddeld nichtje Nelly nog daar, om regelmatig bij te springen. Toch is de toestand uitermate kritisch aan het worden, als plots de rijke neef uit Amerika, Bernard Vanderbilt, van zich laat horen !
Hij laat de familie weten dat zijn zoon Tom, samen met zijn secretaris Forster bij hen zal komen logeren. Madame heeft seffens haar plan gesmeed ; Anna moet dat "Gouden Kalf" aan de haak zien te slaan.
Verwittigd door de meid Bertha, heeft Tom met zijn secretaris van rol verwisseld.
Dank zij Arseen, de chauffeur komt alles terecht.
women that cheat with married men click here click
click why do wife cheat website
dating for married cheat on your wife why women cheat on husbands
online click here married woman looking to cheat
dating site for married people reasons married men cheat redirect
why are women unfaithful love affairs with married men boyfriend cheated on me
my boyfriend cheated on me with my mom why husband cheat on their wife women cheat husband

Regisseur
Antoon Steverlynck
Antoon Steverlynck

ActeurRol
Paula NaessensMevrouw Smeets
Leonard BlockeelFred Smeets, zoon
Marcella De PraeterAnna Smeets, dochter
Marie-Louise VaneeckhoutteNelly, nichtje
Hubert NaessensArseen, chauffeur-huisknecht
Wilfried Van HoutteBernard Van der Bilt, neef van Magda
Roger ArchieTom, zoon
Richard DepraetereFrank Forster, secretaris van Tom
Christine DemeyereBertha, de meid

Speeldata 
22 oktober 1950 om 17u30C.C. De Stringe
23 oktober 1950 om 19u00C.C. De Stringe

Kinderen van ons volk - Antoon Coolen

december 1950

 

why do men cheat on their wife why wife cheated click
click why do wife cheat website
dating for married my husband almost cheated on me why women cheat on husbands
online click here married woman looking to cheat
will my husband cheat my wife cheated now what online
my boyfriend cheated on me with my mom why husband cheat on their wife women cheat husband


Meer lezen...
Marie Verberne wil trouwen, maar kan niet tot een keus komen.
's Morgens loopt ze te vrijen met de lustige Giel Slegers, en
's avonds met de ernstige Godefridus Vandenbreemortel. Vader en moeder halen er de pastoor bij te pas, en dan geeft ze Godefridus bescheid : "dat het goed is".
Ze gaan op "De Kraaienberg" wonen, en de eerste die hen verwelkomt is... Giel Slegers. Hij komt nu dikwijls eens aanlopen, alsof er vroeger niets geweest was ; maar wie zijn ogen niet sluiten wil ziet dat hij komt omdat hij Marie daar ziet. Dat komt moeder Verberne haar kinders vertellen, en ook Pastoor Vogels. Godefridus vindt in die waarschuwing de bevestiging van zijn wantrouwen, en verbiedt Giel nog ooit een voet op het hof te zetten.
Maar Giel heeft het in zijn kop, hij wil en zal Marie toch eens één keer hebben. Tijdens een onweer gaat hij op "De Kraaienberg" schuilen omdat hij er Marie alleen weet. Godefridus komt echter plots thuis en in een hevig gevecht wordt Giel gedood.
Als Godefridus uit de gevangenis weer thuis komt, staat de wraak van de oude Slegers zijn geluk in de weg.
Maar nu wil de parochie het gouden priesterjubileum van Pastoor Vogels vieren, en deze vraagt slechts één geschenk : de verzoening.
De oude Slegers weigert koppig ; maar als de pastoor vertelt hoe Marie en Godefridus de smart om hun verdronken kindje dragen, "dat het goed moest gaan maken bij Giel...", dan geeft hij toe.
Een tragische idylle, maar ... met een schone voleinding.
women that cheat with married men reasons why married men cheat click
why do men cheat on their wife why wife cheated click
read redirect online
why women cheat on men wife cheaters my wife emotionally cheated on me
why are women unfaithful love affairs with married men boyfriend cheated on me

Regisseur
Antoon Steverlynck

ActeurRol
Jacques ClarysseBoer Verberne
Marie-Louise Vaneeckhouttevrouw Verberne
Paula NaessensMarie, dochter
Richard DepraetereKlauske, knecht
Frans LoosveldtGodefridus Vandenbreemortel
Leonard BlockeelGiel Slegers
Jacques ViaenePastoor Vogels
Marcella De PraeterJans, huishoudster van de pastoor
Roger ArchieDoruske Timmer
Antoon SteverlynckDoruske Timmer
Wilfried Van Houtteoude Slegers
André DeryckeMeester Van Veldhuizen
Jean-Pierre IsebaertGraard De Bijl, een rijke boer
Robert BeirlaenDriekus De Booy, peelwerker

Speeldata 
24 december 1950 om 17u00Zaal Ter Vichten
25 december 1950 om 17u00Zaal Ter Vichten

O, Bella Donna Lucia ! - Rosita Peters

februari 1951

 

een vrij dwaas geval in 3 bedrijven
married men who have affairs why do people cheat dating a married woman
why do women cheat on their husbands link infidelity signs
women that cheat with married men click here click
online click here married woman looking to cheat
read my husband cheated with a man my boyfriend cheated on me with my mom
why are women unfaithful love affairs with married men boyfriend cheated on me
why are women unfaithful love affairs with married men boyfriend cheated on me


Meer lezen...
Twee verliefde studenten, Jack en Charley, profiteren van de aangekondigde komst van de tante van Charley, om hun meisjes op een souper te nodigen.
Spijtig genoeg dreigt heel hun avondje in duigen te vallen, wanneer Donna Lucia hen telegrafeert dat ze haar komst moet uitstellen.
Maar hun vriend Will redt hen uit de nood. Hij zal voor Donna Lucia spelen...
De kennismaking met de meisjes verloop schitterend, zelfs wat "te" schitterend volgens de twee studenten...
Maar dat is nog niet alles.
Plots verschijnt Kolonel Chesney, de vader van Jack, ten tonele, en tot overmaat van ramp komt ook Spettique, Arabella en Kitty terughalen.
Nu beginnen pas de verwikkelingen. En Spettique én de Kolonel raken verliefd op de schatrijke Donna..., tot tenslotte de echte Donna verschijnt, echter zonder zich bekend te maken. Ellen, haar nichtje, blijkt daarbij niemand minder te zijn dan het meisje van Will.
married men who have affairs cheater dating a married woman
link how to cheat on wife black women white men
go redirect how many men have affairs
go open how many men have affairs
read infidelity signs my boyfriend cheated on me with my mom

Regisseur
Antoon Steverlynck

ActeurRol
Frans LoosveldtJack Chesney, student
Richard DepraetereCharley Wickham, student
Jacques ClarysseWill Babberley
Hubert NaessensBrasset, huisbaas
Wilfried Van HoutteSpettique, advokaat
Paula NaessensArabella, nichtje
Marie-Louise VaneeckhoutteKitty, pupil
Georges DetremmerieKolonel Chesney
Lydie VanwijnsbergheDonna Lucia d'Alvadorez

Speeldata 
25 februari 1951 om 17u30Zaal Ter Vichten

Bazin en knecht - Rudolf Utsch

oktober 1949

 

read signs of unfaithful husband why do men cheat
women that cheat with married men reasons why married men cheat click
why do men cheat on their wife how many women cheat click
dating for married my husband almost cheated on me why women cheat on husbands
why do women cheat why people cheat in marriage why wifes cheat
read redirect online
read redirect online
online click here married woman looking to cheat
dating site for married people why people cheat in relationships redirect
go open how many men have affairs
read infidelity signs my boyfriend cheated on me with my mom
go reasons people cheat catch a cheater
my boyfriend cheated on me with my mom why husband cheat on their wife women cheat husband


Meer lezen...
Over de Boshoeve drijven donkere wolken. De jeugdige bazin, Mathilde, verloor in zeer treurige omstandigheden haar vader. Verdacht van moord op zijn geldschieter Grüber, werd hij opgesloten en stierf in de gevangenis tijdens het voorarrest. Niettegenstaande alle bewijzen tegen hem zijn, is Mathilde vast van zijn onschuld overtuigd. Naast haar staat in diezelfde onwrikbare overtuiging haar trouwe meesterknecht Karel, die met hart en ziel vecht voor het behoud van de Boshoeve, spijts de zware hypotheek en de moeilijke jaren.
Op zekeren dag komt een schijnbaar onbelangrijk feit de rust van de hoeve opnieuw verstoren. De knecht Arnold wordt van de hoeve verjaagd, wegens zijn lichtzinnig gedrag tegenover de meid Gertrude. Dit is het teken voor een lastercampagne ; lage driften komen in botsing met mooie onbaatzuchtige liefde.
Een andere knecht, Titus, heeft zijn begerige ogen gevestigd op de jonge boerin, en zijn verdorven hart heeft de berekening gemaakt dat alleen de ondergang van de Boshoeve hem enige kans zou brengen om Mathilde te veroveren. Het wordt echter een deerlijke misrekening.
Maar ook stadsmensen komen over de vloer op de Boshoeve. De zoon van de vermoorde komt regelmatig de hoeve bezoeken, en wordt verliefd op de bazin. Verder verschijnt een soldatenvriend van Karel, Giering. Nieuwe botsingen ontstaan... steeds sterker wordt de spanning ; steeds hoger laaien de driften... op de Boshoeve wordt een tweede manslag gepleegd.
Tenslotte zegeviert toch de waarheid, en de Boshoeve wordt weer wat ze altijd geweest is : een vesting van werkzaamheid, rechtvaardigheid en rechtmatige boerentrots.
women that cheat with married men reasons why married men cheat click
why do men cheat on their wife how many women cheat click
online click married woman looking to cheat
link how to cheat on wife black women white men
read read my boyfriend cheated on me with my mom

Regisseur
Leonard Blockeel

ActeurRol
Paula NaessensMathilde Martel, meesteres op de Boshoeve
Jacques ClarysseKarel Irmin, meesterknecht op de Boshoeve
André RavelengéeFrits, zoontje
Richard DepraetereJacob Kern, knecht op de Boshoeve
Hubert NaessensArnold Kirlan, knecht op de Boshoeve
Roger ArchieTitus Schubin, knecht op de Boshoeve
Cecile Naessensvrouw Schubin, moeder van Titus
Wilfried Van HoutteGruber Jr., groothandelaar
Frans LoosveldtAlfred Giering, vriend van Karel
Marie-Louise VaneeckhoutteGertrude, meid op de Boshoeve

Speeldata 
30 oktober 1949 om 17u30Zaal Ter Vichten

Leontientje - Felix Timmermans

december 1949

 

why do women cheat on their husbands link infidelity signs


Meer lezen...
Leontientje, dochter van een horlogemaker uit Lier, is in de lente van haar leven en heeft haar hart voelen openbloeien van liefde voor Isidoor, een jongen uit de stad, die een antiekwinkeltje openhoudt.
Die werderzijdse toenadering kan jammer genoeg, niet uitgroeien tot een verloving, omdat er tussen die twee een diepe kloof bestaat : Isidoor gelooft niet in de ware Christelijke lering.
Nonkel Pastoor wordt op de hoogte gebracht van die kiese zaak. Als priester weet hij dat hij de aangewezen persoon is om die kwestie op te lossen. Hij zal dus als bemiddelaar optreden. Terwijl Leontientje op bezoek is bij Nonkel Pastoor, wordt Isidoor er voor enige dagen uitgenodigd. Door de kracht van zijn woord tracht Heeroom hem tot andere gedachten de brengen, doch zijn pogingen blijven vruchteloos.
Met een krop in de keel verlaat Isidoor de pastorie, met de gedachte te verzaken aan Leontientje. Deze slag doet haar kwijnen en een slepende ziekte voert haar ten grave.
Met een heilige gelatenheid gaat ze de dood tegemoet. Eénmaal nog wou ze Isidoor zien, vooraleer te sterven. Deze laatste wens wordt haar niet ontzeg... en haar dood gaat samen met de bekroning van Isidoor"'s zoektocht naar de genade : zijn bekering.
read signs of unfaithful husband why do men cheat
read how to cheat why do men cheat
why do women cheat on their husbands how can people cheat infidelity signs
dating for married cheat on your wife why women cheat on husbands
why do women cheat why people cheat in marriage why wifes cheat
unfaithful wife online how often do women cheat on their husbands
go reasons people cheat catch a cheater

Regisseur
Leonard Blockeel

ActeurRol
Richard DepraetereMijnheer Pastoor
Jacques ViaeneGommaer, broer
Paula NaessensLeontientje
Frans LoosveldtIsidoor
Jacques ClarysseVan Mol, wijnhandelaar
Christine DemeyereSofie, meid van de pastoor
Jean-Pierre IsebaertDokter Bos
Roger Archieeen speelman
Cecile NaessensMieke Zand

Speeldata 
25 december 1949 om 17u00Zaal Ter Vichten
26 december 1949 om 19u00Zaal Ter Vichten

Cement - P. de Mont

maart 1950

 

Met dit stuk neemt Streven deel aan de Categorie-wedstrijd uitgeschreven door het A.W.T.
read click why do men cheat
why do women cheat on their husbands why do people cheat infidelity signs
why do women cheat open why wifes cheat
dating site for married people women that cheat with married men redirect
link signs of unfaithful husband black women white men
go open how many men have affairs


Meer lezen...
Frits, de zoon van cementfabrikant Romain Hallemans, studeert reeds vijf jaar aan de universiteit, zonder in één examen te slagen. Hij volgt ten andere geen lessen, dicht onder de schuilnaam "Herwig Steens", en stuurde zijn laatste dichtbundel "Cement" in voor de Driejaarlijkse staatsprijs voor poëzie.
Zijn vader, die in zijn dichterschap niet wil geloven, en evenmin als zijn vrouw Anna, Frits' schuilnaam kent, wees hem een jaar geleden de deur. Frits heeft intussen niets te kort (daar zorgen zijn moeder en zijn broer Willy voor), en hij droomt maar van twee dingen : de Driejaarlijkse, en...
Mimi, de dochter van Procureur-generaal Delecourt. Anna is van deze verkering op de hoogte, maar Romain weet van niets anders af dan dat Frits met Adry De Taye verloofd is, waar deze in werkelijkheid Willy's uitverkorene is. Maar daar is nog Prudent Verbestel, de huisbaas van Frits ! Deze vindt de handelswijze van zijn niet-studerende student zeer verdacht, en hij klaagt Frits aan bij het gerecht als zijnde een inciviek ! Tevens licht hij Romain Hallemans in over die neergelegde klacht. Wanneer deze die brief ontvangt, lucht hij eens flink zijn hart in een kibbelpartijtje met zijn vrouw en dit in aanwezigheid van zijn broer Frederik, koloniaal gouverneur met verlof. Deze laatste, die reeds door Willy werd ingelicht, zal persoonlijk naar Gent gaan om er het zaakje in het reine te trekken. Na Prudent de stuipen op het lijf te hebben gejaagd, neemt hij ook met Frits een loopje, om hem ten slotte mede te delen dat "Cement" bekroond werd. Samen met de verloofden vertrekt hij dan terug naar Denderghem, waar ze van Romain, die van de ene verrassing in de ander valt, de gelukkigste mens ter wereld maken.
read how to cheat why do men cheat
why do women cheat on their husbands why do people cheat infidelity signs
dating for married cheat on your wife why women cheat on husbands
online click married woman looking to cheat
read infidelity signs my boyfriend cheated on me with my mom
click here open husbands who cheat

Regisseur
Antoon Steverlynck

ActeurRol
Jacques ViaeneRomain Hallemans, cementfabrikant
Wilfried Van HoutteWilly Hallemans, broer
Leonard BlockeelFrederik Hallemans, gouverneur in Congo
Richard DepraetereFirmyn Verhougstraten, directeur-generaal
André DeryckeEmiel Delecourt, procureur-generaal
Roger ArchiePrudent Verbestel, pedel
Jacques ClarysseOmer Verbelen, muzikant
Jean-Pierre IsebaertOctaaf De Winne, huisknecht
Christine DemeyereAnna Hallemans, echtgenote van Romain
Paula NaessensAdry De Taye, verloofde van Willy
Marie-Louise VaneeckhoutteMimi Delecourt, verloofde van Frits
Frans LoosveldtFrits Hallemans, de zoon

Speeldata 
05 maart 1950 om 17u30Zaal Ter Vichten

De vrek - Molière

november 1947

 

De uitnodiging vermeldt : "Gemengde bezetting".
Voor het eerst werd na 3 speeljaren de stap gezet naar gemengd toneel.
women that cheat with married men reasons why married men cheat click
click open website
online website married woman looking to cheat
go redirect how many men have affairs
read read my boyfriend cheated on me with my mom
my husband cheated I cheated on my boyfriend wife cheaters
cheat wifes read click here


Meer lezen...
n Vrek (Hargapon) leeft alleen voor zijn geld, en offert er alles, ook 't geluk van zijn kinderen Cléante en Elise, voor op. Deze laatsten hebben in het geheim betrekkingen aangeknoopt, en zullen tenslotte hun vader op de hoogte brengen van hun plannen. Deze is hun echter voor, en maakt hun "zijn" plannen bekend : Cléante zal een rijke weduwe huwen ; Elise krijgt een weduwnaar van 5o jaar waarmee ze nog denzelfden avond moet trouwen ; en hijzelf zal met Marianne (de geliefde van Cléante) trouwen.. Hoe het verder verloopt vertelt Molière U in soms potsierlijke, doch rake toneeltjes ; tot tenslotte een "coup de theatre" iedereen bevredigt.
dating site for married people women that cheat with married men redirect
dating site for married people reasons married men cheat redirect
read my husband cheated with a man my boyfriend cheated on me with my mom
my husband cheated I cheated on my boyfriend wife cheaters
why women cheat on men wife cheaters my wife emotionally cheated on me
my boyfriend cheated on me with my mom why are women unfaithful women cheat husband

Regisseur
Antoon Steverlynck

ActeurRol
Jacques ViaeneHarpagon, de vrek
Leonard BlockeelCléante, zoon
Godelieve ArchieElise, dochter
Roger ArchieValère, rentmeester van Harpagon
Richard DepraetereLa Flèche, dienaar van Cléante
Paula De PraeterFrosine, femme d'intrigue
Antoon SteverlynckJacob, kok en koetsier van Harpagon
Hubert NaessensLa Merluche, lakei
Jean-Pierre IsebaertMr. Anselmus, vader van Valère en Marianne
Paula NaessensMarianne, geliefde van Cléante
René VangheluweSimon, makelaar
Wilfried Van HoutteCommissaris van Politie

Speeldata 
16 november 1947 om 17u30Zaal Ter Vichten
Titel stukSeizoen
Foert2019-2020
Deurdedeurdeur2019-2020
Frustration Island2019-2020
Ginds, tussen de netels2018-2019
Van ridder Boudewijn2018-2019
Een pompstation2017-2018
Pinokkio?2017-2018
Kat op een heet zinken dak2016-2017
De tijd drinkt2016-2017
Oblomov2015-2016
FEE2015-2016
Parabel van wat ons toekomt2014-2015
Naamloze Gebeurtenis2014-2015
De gouden draak2013-2014
Muscial De tovenaar van Oz2013-2014
De knecht van twee meesters2012 - 2013
Tramlijn verlangen2012 - 2013
Pina Colada2011 - 2012
Pterodactylus2011 - 2012
Alledaagse waanzin2010 - 2011
PIN2010 - 2011
Om nooit te vergeten2009 - 2010
Fred2009 - 2010
Rust2008 - 2009
Mankie Billie van Inishman2007 - 2008
Acht vrouwen2007 - 2008
Tot nut van het algemeen2007 - 2008
Frankenstein2006 - 2007
Diner de Cons2006 - 2007
Bal van de pompiers2005 - 2006
Greenwich2005 - 2006
Het Interview2005 - 2006
Tigre bolognaise2004 - 2005
n Schoane familie2004 - 2005
Nonsens2004 - 2005
De muur van Geraardsbergen2003 - 2004
Musketon2003 - 2004
Sneeuwwitje2003 - 2004
Romulus2002 - 2003
Ondeugende Fabels2002 - 2003
Blankenberge2002 - 2003
De bloemen, de vogels en de gr2001 - 2002
Twaalf gezworenen2001 - 2002
Het dagboek van Anne Frank2001 - 2002
Gezichtsverlies2000 - 2001
De stoel van Stanislawski2000 - 2001
Hysteria2000 - 2001
De Vuyst - Van GOETHEm1999 - 2000
Eén vloog over het koekoeksnes1999 - 2000
Verwarringen1998 - 1999
Au Bouillon Belge1998 - 1999
Reidans1997 - 1998
Slippers1997 - 1998
Reddend zwemmen1997 - 1998
Mijn geweten en ik1996 - 1997
Jan Rap en zijn maats1996 - 1997
Twee plus twee is twee1996 - 1997
Moordromance1995 - 1996
De bittere tranen van Petra von Kant1995 - 1996
A Christmas Carol1994 - 1995
De privé-secretaresse1994 - 1995
De Carïbische zee1993 - 1994
Educating Rita1993 - 1994
Pastoor Munte1993 - 1994
De Kleine Prins1993 - 1994
De lege cel1992 - 1993
Mijne maat staat op straat1992 - 1993
Het kontrakt1992 - 1993
Maurits en Marijke onder de treurwilg1992 - 1993
Zachtjes met de deuren1991 - 1992
Driekoningenavond1991 - 1992
De kaktusbloem1990 - 1991
Gaslicht1990 - 1991
Drie dagen here1990 - 1991
De paradijsvogels1989 - 1990
Spoken1986 - 1987
Blootsvoets in het park1985 - 1986
Kom doe eens wat1985 - 1986
Leentje uit het Hemelrijk1985 - 1986
Misdaad aan het meer1984 - 1985
Geen sex in Sussex1983 - 1984
De avond van de zevende juli1983 - 1984
De filozoof van Hagem1982 - 1983
Het lijk is zoek1982 - 1983
Blaffen tegen de maan1981 - 1982
Wat doet mijn vrouw van twee tot vijf1981 - 1982
De twee maagden1980 - 1981
De bemoeial1980 - 1981
Marilou1979 - 1980
Maak plaats, Mevrouw1979 - 1980
Schat, ik ben er, hoor !1978 - 1979
Wie krijgt een baby1978 - 1979
Het Mannion Mysterie1977 - 1978
Het gouden jubelfeest1977 - 1978
Prochievrijers1976 - 1977
De knecht1976 - 1977
Het huis op de rots1975 - 1976
De egoïst1975 - 1976
Ketty liegt nooit1974 - 1975
Hoogheid uw kameel staat voor1973 - 1974
Huwelijksreis zonder man1972 - 1973
Stuur me geen bloemen1972 - 1973
Montserrat1971 - 1972
Het rookgordijn1971 - 1972
De appelboom1970 - 1971
Slissen en Cesar1970 - 1971
Het gezin van Paemel1969 - 1970
Ik ben er... en blijf er...1969 - 1970
Bomen sterven staande1968 - 1969
Als de wind waait door de kruinen der Sassafras1968 - 1969
De dood van een handelsreiziger1968 - 1969
Goud in de prairie1967 - 1968
De held van het Westen1967 - 1968
Niets dan de waarheid1966 - 1967
De Huzaren1966 - 1967
De muizenval1965 - 1966
De fluwelen handschoen1964 - 1965
Valstrik voor een man alleen1964 - 1965
De barre hoogte1963 - 1964
Slisse en Cesar1963 - 1964
Geen uitkomen met het inkomen1962 - 1963
Een huis vol herrie1962 - 1963
Drijfzand1961 - 1962
Engel in nood1961 - 1962
De schat uit Kongo1960 - 1961
Lilly heeft koorts1960 - 1961
De erfgename1957 - 1958
Stadhuis op stelten1957 - 1958
De wonderdoktoor1957 - 1958
Een man met grijze slapen1956 - 1957
Juarez1956 - 1957
De klucht van de brave moordenaar1956 - 1957
Russische eieren1955 - 1956
Huwelijksreis zonder man1955 - 1956
De glimlach van de Gioconda1955 - 1956
De vreemdeling1954 - 1955
Ninotchka1954 - 1955
De vier jaargetijden1954 - 1955
De grote heer op het kleine eiland1954 - 1955
Souper1953 - 1954
Dolle Hans1953 - 1954
Sterf nooit voor je tijd1953 - 1954
Tien kleine negertjes1953 - 1954
Antje1952 - 1953
Rebecca1952 - 1953
Mevrouw Pilatus1952 - 1953
Freuleken1951 - 1952
Het lied van alle tijden1951 - 1952
Willy s vrouw1951 - 1952
Ratteke1951 - 1952
Ruzie om Alida1951 - 1952
Het gouden kalf1950 - 1951
Kinderen van ons volk1950 - 1951
O, Bella Donna Lucia !1950 - 1951
Bazin en knecht1949 - 1950
Leontientje1949 - 1950
Cement1949 - 1950
Geen Teddy's in de hemel1948 - 1949
De rozenkrans1948 - 1949
Bankroet1948 - 1949
De dartele cupido1948 - 1949
Bij Heernonkel1947 - 1948
De vrek1947 - 1948
Leentje uit het Hemelrijk1947 - 1948
De zot1947 - 1948
Brancomir1946 - 1947
Ecce Sacerdos1946 - 1947
Tropengang1945 - 1946
De gouden clown1945 - 1946
Samson en Moot doen aan boksen1944 - 1945
Vlammende vleugels1944 - 1945